Bio-Circle Surface Technology GmbH
eksklusiivne turustaja

Tehnoloogia

Biochem ja BIO-CIRCLE kaubamärke tootev Bio-Circle Surface Technology GmbH on juba üle 30 aasta arendanud, valmistanud ja müünud uuenduslikke keemilisi ja biotehnoloogilisi tooteid pinnatöötluse tehnoloogiate valdkonnas. Kõik tooted on valmistatud Saksamaal Güterslohis asuvas tehases, ettevõttel on keskkonnasertifikaat ISO 14001. 

Ettevõte uurimis- ja arendusosakond koostöös Bielefeldi Ülikooliga tegeleb tulevikku suunatud projektide ja ülesannetega keskkonnakaitse, biotehnoloogia ja pinnakeemia valdkonnas. Selle teadus- ja arendustegevuse lähtepunktideks on kliendiprobleemid ja lähitulevikus tekkida võivad turuküsimused. Seetõttu oleme viimastel aastatel pööranud erilist tähelepanu alternatiivsete puhastusvahendite arendamisele, sellejuures orgaaniliste lendühendite (orgaaniliste lendühendite, st lahustite) sisalduse vähendamine on meie kesk- ja pikaajaline eesmärk.

Bio-Circle Surface Technology GmbH
tooteid müüakse ja kasutatakse maailma 55 riigis.

Puhastustöö on enamike tööstusharude lahutamatu osa. Sõltumata valdkonnast, olgu see seadmete hooldus, plasti survevalu, toiduained, transport, autode tootmine, energeetika, põllumajanduslik masinaehitus või metsatööstus – saastamine on universaalne probleem. Meie pidev eesmärk on rahuldada oma klientide kasvavaid nõudmisi ja valida parimad puhastusmeetodid.

Bio-Circle'i tooted aitavad kõigil tööstusettevõtetel säästa aega ja säilitada oma toodete kvaliteeti kõrgel tasemel, samuti lihtsustada ja optimeerida protsessi maksumust tootmis- ja tarneahelas.

Rohkem kui 80% Bio-Circle'i puhastusvahendite valikust ei nõuta märgistamist vastavalt ELi määrusele ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise kohta (CLP-määrus). Puhastusvahenditel on väga kõrge puhastamise tase, ja enamasti on nad universaalsed. Nad tagavad töötervishoidu ja -ohutust, on keskkonna- ja kasutajasõbralikud ning aitavad vähendada ohtlike ainete sisaldust tööstusruumides.