Bio-Circle Surface Technology GmbH
eksklusiivne turustaja

Majadele ja korteriühistutele

Kaltsium ja muud ladestused küttetorude, radiaatorite ja soojendusseadmete siseseintel tekivad vees sisalduvate magneesiumisoolade, kaltsiumi, muda ja muude ainete kõrge sisalduse tõttu. See on kõige levinum probleem, mida võib kohata nii korterelamute, kui ka eramajade küttesüsteemides. Ladestuste kiht alandab oluliselt kogu kütteseadmestiku kasutegurit ja tingib soojusülekande alanemist. Seetõttu tuleb vee või muu soojuskandja soojendamiseks kulutada rohkem energiat. Mis tähendab, et kasvab katlaseadmestiku tööks vajalik kütuse kulu ja vastavalt sellele seadmestiku soetusmaksumus. 

Samuti nõuavad ladestused soojusvahetite ribidel ja torudel tsirkulatsioonpumba täiendavaid jõupingutusi. Mis viib selleni, et seadmestik töötab kiiresti ära oma ressursi ja hakkab töötama tõrgetega ning lõpptulemusel kaotab oma töövõime.
Vaid soojussüsteemi õigeaegne hooldus säilitab seadmestiku töökindluse ja lubab säästa finantsvahendeid. 

Praktika näitab, et peale kümneaastast katkematut kasutamist osutuvad praktiliselt kõik küttesüsteemi torud ladestustega"ummistunuteks" 35-40% ja enama ulatuses, mis omakorda tingib täiendavaid kulusid. Näiteks - kui ladestuste kiht on kõigest ühe millimeetri paksune, tõuseb energiakandjate kulu 10-15% võrra.
  

Meie firma osutab
küttetorude, radiaatorite ja soojendusseadmete läbipesemisteenust innovatiivse biokeemilise vedelikuga Power Cleaner DB. Sõltumata süsteemi suurusest ja kontuuride arvust, olgu see siis väiksem kotedž või korterelamu. 

Paljudel tekib küsimus - milleks üleüldse on vajalik kütteseadmete ja torustike läbipesemine? Ehk tasuks vaid torud välja vahetada ja asi lahe? Kuid torude väljavahetamine on äärmiselt kardinaalne lahendus, mida võib rakendada vaid juhul, kui kõik ülejäänud meetodid on ammendatud. Alguses tuleb püüda läbi pesta kogu süsteem,eriti aktuaalne on see nende süsteemide suhtes, mida pole läbi pestud üle viie aasta. Firma AVV Cleaning GARANTEERIB küttekulude alanemise süsteemi läbipesemise järgselt. Meie läbipesemismeetod võimaldab taastada küttesüsteemi praktiliselt tehase seisundini ja kõike seda üsna lühikese aja jooksul - läbipesemise keskmine aeg moodustab 5-8 tundi.
 

Töid tehakse mitmes etapis:
 

1. Küttesüsteemi jooksva seisundi inspekteerimine.

2. Ladestuste keemilis-tehnoloogiline ekspertiis (vajadusel).
3. Süsteemi läbipesemine.
4. Kontrollmõõtmised.

Tasub märkida, et soovitame teha küttesüsteemi läbipesemist keemilisel meetodil üks kord 5 aasta tagant. Umbes sellise perioodi jooksul kogunevad soojusülekannet mõjutavad ladestused. Kuid kui eelmine läbipesemine oli tehtud Bio-Circle seadmestiku ja Power Cleaner DB vedeliku abil, on järgmise läbipesemise kulud mitmeid kordi odavam. See võimaldab hoida teie hoone küttesüsteemi normaalses töökorras. 

NB! Power Cleaner DB biokeemia saab suurepäraselt hakkama roostega, kaltsiumi, muda ja muude mustustega, osutamata seejuures mistahes negatiivset toimet plastikule, kummile, veearvestitele, vasele, messingule ja muudele materjalidele.